โปรแกรม google earth

โปรแกรม google earth

โปรแกรม google earth โปรแกรม google earth คืออะไร Google Earth (กูเกิล เอิร์ธ) เป็นระบบที่พัฒนาโดย Google Co.,Ltd. (กูเกิล) ได้คิดค้นพัฒนาให้ดูภาพท้องฟ้าได้แม่นยำที่สุด พูดง่ายๆ ว่าบินไปที่ไหนก็ได้ในโลก ซึ่งดำเนินกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องจนสามารถรวบรวมข้อมูลได้เกือบ 100% โดยใช้ฟังก์ชันของ Google Earth จะทำงานในโหมดเซิร์ฟเวอร์ไคลเอนต์ และทุกคนสามารถลองสร้างหรือตั้งค่าโครงการได้ฟรี จุดเด่นของ Google Earth เป็นแผนที่ประกอบรูปภาพจากแหล่งต่างๆ  เป็นภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ผสานกับกรอบเทคโนโลยี Streaming พร้อมนำคอนเทนต์ต่างมิติมาซ้อนภาพ แต่ละเลเยอร์จะแสดงข้อมูลที่แตกต่างกัน Google Earth ทำงานอย่างไร มันทำงานไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ควบคุมและแสดงผล เรียกว่าระบบไคลเอนต์ Google Earth และผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วย เพื่อกู้คืนรูปภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google เพื่อแสดง ระบบ Google Earth ไม่บันทึกไฟล์รูปภาพในโปรแกรม แต่ทำหน้าที่อ่านค่าพิกัด ละติจูด ลองจิจูด ที่ผู้ใช้ต้องการดูภาพ  จากนั้นโปรแกรมจะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ […]

เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ

เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ

เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ การนำทางเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะ การเดินเรือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในประเทศไทย สถาบันสอนและฝึกอบรมนักเดินเรือมืออาชีพ องค์ความรู้ด้านการเดินเรือ ได้แก่ สถาบันฝึกทหารเรือ คณะพลาธิการ สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือบูรพา วิทยาลัยการทัพเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เป็นต้น  ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในฐานะเรือใบในวงการดาราศาสตร์ ต้องอาศัยหลักการหาตำบลเรือโดย ใช้ดวงอาทิตย์วัดมุม (มุมแสง) ระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุทางดาราศาสตร์เป็นกระจกโดยใช้ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นที่นิยมมากที่สุด สำหรับลูกเรือที่มีประสบการณ์สามารถใช้ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดวงนี้ หรือดาวประจำทิศเป็นเครื่องหมายบอกทิศทางและตำแหน่ง ไฮโกรมิเตอร์ คือ เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือกำลังเฟื่องฟู มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมาย มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ตัวอย่างอุปกรณ์นำทางหรือใบเรือที่เราพบเห็นกันทั่วไปบนเรือ  ไม่ว่าเรือประมงลำนั้นจะเป็นเรือวิจัยประมงหรือเรือบรรทุกสินค้า เครื่องมือ เครื่องใช้ จะมีความทันสมัยมากขึ้นตามขนาดและความต้องการของเรือแต่ละลำ  ระบบเรดาร์บนเรือเป็นเครื่องมือตรวจจับ […]

ไฮโกรมิเตอร์ คือ

ไฮโกรมิเตอร์ คือ

ไฮโกรมิเตอร์ คือ ไฮโกรมิเตอร์ คือ เครื่องวัดความชื้น ในการผลิตสินค้าต่างๆ ความชื้น (%RH) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงต้องมีการวัดและควบคุมความชื้นในการผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณไอน้ำในอากาศ สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วง 0 ถึง 100% RH แต่เครื่องมือวัดส่วนใหญ่มีช่วงขึ้นอยู่กับประเภทของเซ็นเซอร์ ความชื้นสัมพัทธ์แสดงเป็นอัตราส่วนของปริมาณไอน้ำในอากาศต่อปริมาณก๊าซทั้งหมด 100% ความชื้นในอากาศถูกกำหนดจากความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ไฮโกรมิเตอร์ ซิ ส โม มิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ คือ ซึ่งมีกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง ไฮโกรมิเตอร์ คือ (เครื่องวัดความชื้น) ทำงานตามหลักการ “จุดอ่อนและความแห้ง เครื่องวัดความชื้นมีสองส่วน: ส่วนการวัดและองค์ประกอบความร้อน ในการวัดความชื้น จะบันทึกน้ำหนักเริ่มต้นของตัวอย่างก่อน จากนั้นใช้หลอดฮาโลเจน (เครื่องวิเคราะห์ความชื้นฮาโลเจน) หรือหม้อน้ำอินฟราเรดให้ความร้อนและทำให้ตัวอย่างแห้ง พร้อมกัน เครื่องวัดและวัดความชื้นในตัวบันทึกน้ำหนักของตัวอย่างต่อไปหากไม่ตรงตามข้อกำหนด เครื่องมือจะปิดและอ่านค่าของความชื้น Weight คือน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณความชื้น ไฮโกรมิเตอร์ คือ แบ่งเป็น 2 ชนิด 1. ฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกหรือไฮโกรมิเตอร์ […]

ซิ ส โม มิเตอร์

ซิ ส โม มิเตอร์

ซิ ส โม มิเตอร์ ซิ ส โม มิเตอร์ คือ เครื่องวัดแผ่นดินไหว การศึกษาแผ่นดินไหวเรียกว่า seismology seismographs เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกคลื่นแผ่นดินไหว xysmography มีหลักการง่ายๆ น้ำหนักอิสระวางอยู่บนฐานรองรับ (ดูภาพ) ซึ่งตรงกับพื้นหินเมื่อคลื่นไหวสะเทือนผ่านไป (แม้ว่าแผ่นดินไหวอาจอยู่ไกลจากจุดตรวจวัด)  พลังงานจะถูกส่งผ่านแรงโน้มถ่วง และผ่านเบรกเนื่องจากแรงเฉื่อยของน้ำหนัก มันหยุดร่างกาย แต่จะถ่ายโอนพลังงานที่ได้รับจากพื้นดินเพื่อให้ภูเขาเคลื่อนที่ แผ่นดินไหวถูกบันทึกบนจานหมุน เครื่องวัดแผ่นดินไหวนี้ขยายและบันทึกการเคลื่อนที่ของโลก ข้อมูลที่ได้จาก simogram นี้เรียกว่า simogram และให้ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของโลก เรารู้ว่ามีคลื่นแผ่นดินไหวสองประเภทหลักที่เกิดขึ้นเมื่อโลกเคลื่อนที่ไปตามรอยเลื่อน สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ ซิ ส โม มิเตอร์ เครื่องวัด แผ่นดินไหว แผ่นดินไหวที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิด การทำเหมือง และการสร้างเขื่อนหรือคันกั้นน้ำตามแนวรอยเลื่อน เครื่องจักรกล งานจราจร เป็นต้น ผลกระทบของแผ่นดินไหวมีมากมาย แผ่นดินไหว ไฟไหม้ (อาจเกิดจากท่อก๊าซแตกและชอร์ต) แผ่นดินถล่ม แผ่นดินถล่ม […]

สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ

สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ

สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ คือ สิ่งที่อยู่รอบๆมนุษย์ทุกคน รวมทั้งยังอยู่รอบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอีกด้วย มันเป็นสิ่งที่สามารถส่งอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ทั้งดีและร้าย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ สิ่งไม่มีชีวิตอันมีอยู่ในธรรมชาติรอบๆทั้งมนุษย์และสัตว์ เช่น ภูมิประเทศ , ภูมิอากาศ เช่น ความร้อน , ความเป็นกรด-เบสของดิน-น้ำ , แสง , สี, เสียง เป็นต้น โดยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อทั้งมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างมาก โดยอาจก่อให้เกิดโรค รวมทั้งความผิดปกติต่างๆ กับร่างกาย , จิตใจ ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่มีชีวิต เร น เกจ ประโยชน์ สิ่งแวดล้อม ทาง กายภาพ แสงสว่าง แสงสว่างนี้ โลกของเราได้รับมาจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานอันมหาศาลเกินจะบรรยาย ซึ่งส่งอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก  สำหรับปริมาณแสงในธรรมชาติแต่ละแห่ง ก็จะมีความแตกต่างกันไป ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละแห่งแตกต่างกันไปด้วย โดยพืชต้องการแสงจากดวงอาทิตย์มากกว่าสัตว์ เนื่องจากพืชใช้แสงเป็นพลังงานเพื่อนำมาสร้างสารอาหาร ต่อมาสารอาหารนี้ ก็จะถ่ายทอด […]

เร น เกจ ประโยชน์

เร น เกจ ประโยชน์

เร น เกจ ประโยชน์ ร น เกจ ประโยชน์ มาตรวัดปริมาณน้ำฝน ภายนอกมาตรวัดปริมาณน้ำฝนแบบยกถัง ภายในตะกร้าพับมีเกจวัดปริมาณน้ำฝน เกจวัดปริมาณน้ำฝนในถังแบบพีคประกอบด้วยช่องทางที่รวบรวมและนำฝนเข้าสู่ภาชนะขนาดเล็กคล้ายกระดานหก หลังจากการตกตะกอนที่ตั้งไว้ ด้ามจับจะพลิก ปล่อยน้ำที่เก็บไว้และส่งสัญญาณไฟฟ้า อุปกรณ์บันทึกรุ่นเก่าอาจประกอบด้วยปากกาที่ติดอยู่กับแขนที่ติดกับเฟือง ซึ่งจะเคลื่อนที่หนึ่งครั้งด้วยสัญญาณที่ส่งมาจากตัวสะสม ในการออกแบบนี้เมื่อหมุนวงล้อ แขนปากกาจะเลื่อนขึ้นหรือลง ทำเครื่องหมายบนแผนภูมิและส่งเสียง “คลิก” พร้อมกัน เร น เกจ คือ เร น เกจ ประโยชน์ มาตรวัดแม่นยำเท่ากับมาตรวัดปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน เพราะฝนอาจหยุดตกก่อนปัดด้าม เร น เกจ ประโยชน์ เมื่อฝนเริ่มตกในเทอมหน้า อาจใช้เวลาไม่เกินหนึ่งหรือสองหยดในการหมุนที่จับ สิ่งนี้จะแสดงให้เห็นว่าจำนวนเงินที่ตั้งไว้ล่วงหน้ากำลังลดลงเมื่อจริง ๆ แล้วลดลงเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนนั้น เคล็ดลับถังมักจะประเมินปริมาณน้ำฝนต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่หิมะตกและฝนตกหนัก (เบา ปานกลาง หรือหนัก) ได้ง่าย ปริมาณน้ำฝนกำหนดโดยปริมาณฝนทั้งหมดที่ตกในช่วงเวลาที่กำหนด (ปกติ 1 ชั่วโมง) และโดยการนับการคลิกของชีพจรในช่วงเวลา 10 นาที เพื่อกำหนดลักษณะของฝน […]

เร น เกจ คือ

เร น เกจ คือ

เร น เกจ คือ เร น เกจ คือ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เป็นเครื่องมือช่วยวัดปริมาณน้ำฝนที่มีโครงสร้างเป็นทรงกระบอก ภาชนะมีกรวยสำหรับรองรับ ภายในภาชนะแคบและเป็นช่องเพื่อลดการสูญเสียการระเหย พื้นที่หน้าตัดของถังเก็บน้ำฝน 200-500 ตารางเซนติเมตร ปากถังจะปรากฏในแนวตั้ง ส่วนด้านนอกมีความลาดเอียง ด้านในของที่เก็บน้ำฝนออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำฝนภายนอก ใช้วัดปริมาณน้ำฝนหรือใส่เกจในขวดฝนก็ได้  ในประเทศไทยเคยเป็นบรรทัดฐานในการวัดปริมาณน้ำฝน ใช้ภาชนะวางข้างนอกถ้าภาชนะมีน้ำเต็ม เรียกว่า ฝักบัว สันนิษฐานว่าประเทศอื่นใช้วิธีวัดแล้ว มาตรวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเครื่องมือวัดที่นักอุตุนิยมวิทยาและนักอุทกวิทยาใช้ในการวัดปริมาณน้ำฝน โดยปกติจะวัดเป็นมิลลิเมตรหรือนิ้ว มาตรวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้วัดความลึก ปริมาณน้ำฝน 1 มิลลิเมตรต่อตารางเมตร เท่ากับปริมาณน้ำฝน 1 ลิตรต่อตารางเมตร เครื่องมือ ช่าง เร น เกจ คือ มาตรวัดปริมาณน้ำฝนทั่วไปประกอบด้วยกรวยทองแดงหรือสังเคราะห์ ขนาดมาตรฐานช่วยให้สามารถเก็บน้ำฝนไว้ในกระติกน้ำเพื่อการตรวจวัดในภายหลัง เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนติดตั้งในที่โล่งขอบกรวยสูงจากพื้น 30 ซม. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน สามารถอ่านค่าได้โดยตรง แต่บางชนิดต้องคำนวณความลึกของน้ำและขนาดกรวย เจอฝน  มาตรวัดปริมาณน้ำฝนที่บันทึกอาจเป็นแบบกาลักน้ำแบบงอหรือแบบถังปั่นพร้อมปากกาหมึกเพื่อบันทึกปริมาณน้ำฝนเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น  การเลือกตำแหน่งติดตั้งมาตรวัดน้ำที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก หากภูมิประเทศไม่เหมาะสมปริมาณฝนอาจมากหรือน้อย เร น เกจ […]

เครื่องมือ ช่าง

เครื่องมือ ช่าง

เครื่องมือ ช่าง เครื่องมือ ช่าง หากพูดถึงเครื่องมือกลคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นตัวช่วยสำคัญของงานจักรกลแทบทุกชนิด การซ่อม ดัดแปลง ประกอบ เตรียม ประกอบ ล้วนต้องการเครื่องจักรที่มีสภาพใช้งานได้ดี หลายคนอาจคิดว่าช่างฝีมือที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่ต้องการเครื่องมือช่างเหล่านี้ แต่เราต้องเรียนรู้วิธีใช้ เพราะการที่เราต้องพังอุปกรณ์ในบ้านของเราเอง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่มากก็น้อย หากเรารู้จักใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอช่างคนเดิม  บางครั้งไม่มีเวลาค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ดังนั้นการทำด้วยตัวเองจะช่วยประหยัดทั้งกระเป๋าและเวลาของคุณ ที่กล่าวว่าอย่าคาดหวังที่จะหาตัวช่วยที่จำเป็นที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นอุปกรณ์ประดิษฐ์ที่ออกแบบ คำนวณ และประดิษฐ์เป็นเครื่องมือในการทำงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ช่วยประหยัดแรงงานหรือจำกัดการปรับปรุงคุณสมบัติของมนุษย์ สะดวก รวดเร็ว รวดเร็วในการทำงาน ลดเวลาและแรง เพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดำเนินมาตรการเพื่อเพิ่มคุณภาพ ปริมาณ และปริมาณของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เครื่องมือกล เครื่องมือ ช่าง เนื่องจากอาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญในวิชาชีพเครื่องกลแค่ไหน ประสบการณ์มากเพียงใด แต่วิธีการไม่พร้อม หรือไม่มีประสิทธิภาพและผลที่ได้ไม่ดี และอีกประการหนึ่งที่สำคัญก่อนเริ่มงาน ช่างควรศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือนั้นๆ เลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อผลงานที่มีคุณภาพ เนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องมือช่างมากมายหลายประเภทในโรงงานอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้รับการแนะนำและควบคุมและพัฒนาในด้านการวิเคราะห์เชิงกล การคำนวณ การออกแบบ การวางแผน การประเมินและการปรับปรุง สินค้าคุณภาพสูงตรงตามความต้องการใช้งานและได้มาตรฐานสากลปัจจุบัน […]