เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4

เร น เกจ ประโยชน์

เร น เกจ ประโยชน์

ร น เกจ ประโยชน์ มาตรวัดปริมาณน้ำฝน ภายนอกมาตรวัดปริมาณน้ำฝนแบบยกถัง ภายในตะกร้าพับมีเกจวัดปริมาณน้ำฝน เกจวัดปริมาณน้ำฝนในถังแบบพีคประกอบด้วยช่องทางที่รวบรวมและนำฝนเข้าสู่ภาชนะขนาดเล็กคล้ายกระดานหก หลังจากการตกตะกอนที่ตั้งไว้ ด้ามจับจะพลิก ปล่อยน้ำที่เก็บไว้และส่งสัญญาณไฟฟ้า อุปกรณ์บันทึกรุ่นเก่าอาจประกอบด้วยปากกาที่ติดอยู่กับแขนที่ติดกับเฟือง ซึ่งจะเคลื่อนที่หนึ่งครั้งด้วยสัญญาณที่ส่งมาจากตัวสะสม ในการออกแบบนี้เมื่อหมุนวงล้อ แขนปากกาจะเลื่อนขึ้นหรือลง ทำเครื่องหมายบนแผนภูมิและส่งเสียง “คลิก” พร้อมกัน เร น เกจ คือ

เร น เกจ ประโยชน์ มาตรวัดแม่นยำเท่ากับมาตรวัดปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน

เพราะฝนอาจหยุดตกก่อนปัดด้าม เร น เกจ ประโยชน์ เมื่อฝนเริ่มตกในเทอมหน้า อาจใช้เวลาไม่เกินหนึ่งหรือสองหยดในการหมุนที่จับ สิ่งนี้จะแสดงให้เห็นว่าจำนวนเงินที่ตั้งไว้ล่วงหน้ากำลังลดลงเมื่อจริง ๆ แล้วลดลงเพียงเศษเสี้ยวของจำนวนนั้น เคล็ดลับถังมักจะประเมินปริมาณน้ำฝนต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่หิมะตกและฝนตกหนัก (เบา ปานกลาง หรือหนัก) ได้ง่าย ปริมาณน้ำฝนกำหนดโดยปริมาณฝนทั้งหมดที่ตกในช่วงเวลาที่กำหนด (ปกติ 1 ชั่วโมง) และโดยการนับการคลิกของชีพจรในช่วงเวลา 10 นาที เพื่อกำหนดลักษณะของฝน อัลกอริทึมสามารถนำไปใช้กับข้อมูลเป็นวิธีการสอดแทรกข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่มีความเข้มสูง

เร น เกจ ประโยชน์ เคล็ดลับเครื่องบันทึกเครื่องวัดความดัน

  • ปิดตารางบันทึกปริมาณน้ำฝนถังพับ มาตรวัดปริมาณน้ำฝนสมัยใหม่ประกอบด้วยท่อร่วมพลาสติกที่สมดุลด้วยเดือย เมื่อพลิกจะเป็นการเปิดใช้งานสวิตช์ (เช่นสวิตช์กก) 
  • ซึ่งจะถูกบันทึกหรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสถานีรวบรวมระยะไกล นอกจากนี้ยังสามารถรวม Dip Gauge กับองค์ประกอบเกจวัดความเครียดที่ติดอยู่กับถังเก็บ
  • เพื่อให้การอ่านค่าปริมาณน้ำฝนแม่นยำตลอดเวลา ทุกครั้งที่ขันสกรูมิเตอร์ (เซ็นเซอร์น้ำหนัก) ให้แน่น สกรูจะจัดกึ่งกลางใหม่ เลยไม่มีลูกลอย

เร น เกจ ประโยชน์ การวัดปริมาณน้ำให้เท่ากับปริมาณหยาดน้ำฟ้าที่เยือกแข็ง

ถังที่มีปลายสามารถอุ่นเพื่อละลายน้ำแข็งและหิมะที่ติดอยู่ในกรวย หากไม่มีกลไกการทำความร้อน ช่องระบายอากาศมักจะอุดตันในช่วงที่ฝนตกเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นจึงไม่สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้ ระบบสังเกตการณ์พื้นผิวอัตโนมัติ (ASOS) หลายระบบใช้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนอ่างเก็บน้ำเพื่อวัดปริมาณน้ำฝน มาตรวัดปริมาณน้ำฝน มาตรวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเครื่องมือวัดที่นักอุตุนิยมวิทยาและนักอุทกวิทยาใช้ในการวัดปริมาณน้ำฝน โดยปกติจะวัดเป็นมิลลิเมตรหรือนิ้ว เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับวัดความลึก ปริมาณน้ำฝนต่อตารางเมตรวัดได้ 1 มิลลิเมตร ซึ่งเท่ากับฝน 1 ลิตรต่อตารางเมตร เร น เกจ ประโยชน์