เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4

เร น เกจ คือ

เร น เกจ คือ

เร น เกจ คือ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เป็นเครื่องมือช่วยวัดปริมาณน้ำฝนที่มีโครงสร้างเป็นทรงกระบอก ภาชนะมีกรวยสำหรับรองรับ ภายในภาชนะแคบและเป็นช่องเพื่อลดการสูญเสียการระเหย พื้นที่หน้าตัดของถังเก็บน้ำฝน 200-500 ตารางเซนติเมตร ปากถังจะปรากฏในแนวตั้ง ส่วนด้านนอกมีความลาดเอียง ด้านในของที่เก็บน้ำฝนออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำฝนภายนอก ใช้วัดปริมาณน้ำฝนหรือใส่เกจในขวดฝนก็ได้ 

ในประเทศไทยเคยเป็นบรรทัดฐานในการวัดปริมาณน้ำฝน ใช้ภาชนะวางข้างนอกถ้าภาชนะมีน้ำเต็ม เรียกว่า ฝักบัว สันนิษฐานว่าประเทศอื่นใช้วิธีวัดแล้ว มาตรวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเครื่องมือวัดที่นักอุตุนิยมวิทยาและนักอุทกวิทยาใช้ในการวัดปริมาณน้ำฝน โดยปกติจะวัดเป็นมิลลิเมตรหรือนิ้ว มาตรวัดปริมาณน้ำฝนเป็นเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้วัดความลึก ปริมาณน้ำฝน 1 มิลลิเมตรต่อตารางเมตร เท่ากับปริมาณน้ำฝน 1 ลิตรต่อตารางเมตร เครื่องมือ ช่าง

เร น เกจ คือ มาตรวัดปริมาณน้ำฝนทั่วไปประกอบด้วยกรวยทองแดงหรือสังเคราะห์

  • ขนาดมาตรฐานช่วยให้สามารถเก็บน้ำฝนไว้ในกระติกน้ำเพื่อการตรวจวัดในภายหลัง เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนติดตั้งในที่โล่งขอบกรวยสูงจากพื้น 30 ซม.
  • เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน สามารถอ่านค่าได้โดยตรง แต่บางชนิดต้องคำนวณความลึกของน้ำและขนาดกรวย เจอฝน 
  • มาตรวัดปริมาณน้ำฝนที่บันทึกอาจเป็นแบบกาลักน้ำแบบงอหรือแบบถังปั่นพร้อมปากกาหมึกเพื่อบันทึกปริมาณน้ำฝนเป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น 
  • การเลือกตำแหน่งติดตั้งมาตรวัดน้ำที่เหมาะสมเป็นเรื่องยาก หากภูมิประเทศไม่เหมาะสมปริมาณฝนอาจมากหรือน้อย

เร น เกจ คือ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

มันเป็นเครื่องมือหลายอย่าง กรมอุตุนิยมวิทยาควรใช้ เร น เกจ คือ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่มีมานานแล้ว โดยปกติแล้ว การทำงานทั่วไปก็แค่นับข้อมูลปริมาณน้ำฝนของพื้นที่ที่เราต้องการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผู้คนจะประมาณปริมาณน้ำฝนเท่าใด 

ส่วนใหญ่ใช้หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรและนิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ปัจจุบันมีให้บริการในรูปแบบแอนะล็อกและดิจิทัลอะนาล็อกมิเตอร์ หรือแบบแมนนวล (manual) มักประกอบด้วยตัวเก็บน้ำฝนอะคริลิกหรือแก้วที่มีขนาดและความจุต่างๆ หน่วยเป็นนิ้ว เซนติเมตร หรือมิลลิเมตร มีแสงสะท้อนที่เหมาะสม 

ควรวางอุปกรณ์ไว้เหนือพื้น การติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำฝนแบบอะนาล็อกที่ง่ายและไร้ปัญหา สิ่งนี้อาจส่งผลต่อความแม่นยำของการวัดปริมาณน้ำฝน บางรุ่นออกแบบมาเพื่อการตกแต่งภายนอกอาคาร และบางรุ่นอาจมีระดับเสียงที่ใหญ่ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่านระยะไกล

เร น เกจ คือ กาลักน้ำมาตรวัดปริมาณน้ำฝน

นี่คือมาตรวัดปริมาณน้ำฝนมาตรฐาน ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เป็นมาตรวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติที่สามารถวัดปริมาณน้ำฝน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การใช้ไซฟอนมิเตอร์แบบธรรมชาติ (แบบลูกลอย) คือการสูบน้ำจากถังลูกลอยจนเต็มเมื่อฝนตก ดันอากาศผ่านท่อด้านล่าง และเมื่อน้ำไหลออกจากถัง ตัวกรองจะหายไป อากาศเข้า และกาลักน้ำจะหยุดทำงานทันที เร น เกจ คือ