เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 4

เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ

เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ

เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ การนำทางเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะ การเดินเรือต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในประเทศไทย สถาบันสอนและฝึกอบรมนักเดินเรือมืออาชีพ องค์ความรู้ด้านการเดินเรือ ได้แก่ สถาบันฝึกทหารเรือ คณะพลาธิการ สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือบูรพา วิทยาลัยการทัพเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เป็นต้น 

ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในฐานะเรือใบในวงการดาราศาสตร์ ต้องอาศัยหลักการหาตำบลเรือโดย ใช้ดวงอาทิตย์วัดมุม (มุมแสง) ระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุทางดาราศาสตร์เป็นกระจกโดยใช้ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นที่นิยมมากที่สุด สำหรับลูกเรือที่มีประสบการณ์สามารถใช้ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดวงนี้ หรือดาวประจำทิศเป็นเครื่องหมายบอกทิศทางและตำแหน่ง ไฮโกรมิเตอร์ คือ

เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือกำลังเฟื่องฟู

  • มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากมาย มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ตัวอย่างอุปกรณ์นำทางหรือใบเรือที่เราพบเห็นกันทั่วไปบนเรือ 
  • ไม่ว่าเรือประมงลำนั้นจะเป็นเรือวิจัยประมงหรือเรือบรรทุกสินค้า เครื่องมือ เครื่องใช้ จะมีความทันสมัยมากขึ้นตามขนาดและความต้องการของเรือแต่ละลำ 
  • ระบบเรดาร์บนเรือเป็นเครื่องมือตรวจจับ รวมถึงการกำหนดตำแหน่งและความเร็วของวัตถุ การใช้เรดาร์เริ่มขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 
  • เมื่ออุปกรณ์เรดาร์ถูกใช้เพื่อตรวจจับเครื่องบินหรือเรือรบของข้าศึก ปัจจุบันนิยมใช้เป็นเรดาร์นำทาง เรดาร์ของหอบังคับการบิน ท่าเรือ หรือสถานีชายฝั่ง

เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ เรดาร์หอควบคุมการจราจรทางอากาศ

และเรดาร์ตรวจอากาศ เป็นต้น GPS หรือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก เป็นระบบแนวนอน คำนวณจากสัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียม เนื่องจากระบบ GPS โคจรอยู่รอบโลกจึงสามารถตรวจจับสัญญาณได้ทั่วโลก อุปกรณ์ GPS รุ่นใหม่สามารถคำนวณความเร็วและทิศทางได้ Scuba sounder หรือ resonator เป็นอีกหนึ่งเครื่องช่วยนำทาง เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ ใช้สำหรับวัดความลึกของน้ำใต้ท้องเรือ ขณะเรืออยู่ในทะเลเพื่อตรวจสอบว่าเรือกำลังแล่นอยู่ในเขตน้ำลึก

เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ เนื่องจากเรือถูกจำกัดไม่ให้เข้าไปในน้ำตื้น

Fisheries Echo Sounder จึงออกแบบมาเพื่อจัดหมวดหมู่พื้นที่ด้านล่างและวัตถุตามกลุ่มหรือสี เพื่ออำนวยความสะดวกในการตกปลาและหาปลา Sonar เป็นเครื่องมือค้นหาใต้น้ำหรือโรงเรียนของปลา โซนาร์จะส่งคลื่นเสียงออกไปและรับคลื่นเสียงที่กระทบวัตถุหรือปลาใต้น้ำและสะท้อนกลับไปยังอุปกรณ์โซนาร์ เพื่อคำนวณระยะห่างระหว่างคลื่นเสียงกับเสียงที่เกิด ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคอร์ด และจดจำการเคลื่อนไหวของวัตถุนั้นเพื่อแสดงข้อมูลบนจอมอนิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเรือ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถพบได้ในเรือเกือบทุกลำ เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมในการขนส่ง เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาเส้นทางและให้มีความปลอดภัยในการเดินเรือมากยิ่งขึ้น เครื่องมือ ใด สำคัญ ที่สุด สำหรับ นัก เดินเรือ